Dit is een privacyverklaring van Caviapension Dwingeloo

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens
 • Naam eigenaar: Helen van der Klauw
 • Adres: Heuring 26 7991EH Dwingeloo
 • Telefoon: 06 – 108 128 63
 • Emailadres: info@caviapensiondwingeloo.nl
 • Website: https://caviapensiondwingeloo.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken

Caviapension Dwingeloo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van de diensten die ons bedrijf u biedt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • (Gezondheids)Informatie betreffende de cavia’s
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caviapension Dwingeloo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is voor de diensten van Caviapension Dwingeloo;
 • Verzenden van mededelingen van Caviapension Dwingeloo;
 • Mocht uw dier tijdens het verblijf zodanig ziek worden dat een dierenarts ingeschakeld dient te worden, dan worden uw bovenstaande gegevens tevens aan de dierenarts verstrekt.

Deze gegevens worden in onze administratie verwerkt en in onze digitale administratie opgeslagen en worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Caviapension Dwingeloo bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Caviapension Dwingeloo verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de dieren die ondergebracht zijn bij het Caviapension.

Indien u niet wilt dat er foto’s van uw dieren op onze website en/of Facebookpagina worden geplaatst dan kunt u dit aangeven. De foto’s worden dan verwijderd van de website en/of Facebookpagina.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Caviapension Dwingeloo maakt alleen gebruik van functionele cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren. We maken geen gebruik van zgn. tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caviapension Dwingeloo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Caviapension Dwingeloo, e-mailadres: info@caviapensiondwingeloo.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caviapension Dwingeloo neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Caviapension Dwingeloo, e-mailadres: info@caviapensiondwingeloo.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring, via onze website, regelmatig te blijven raadplegen.

Klachten

Caviapension Dwingeloo wijst er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap